Bendrijos veiklos tikslai yra:

1. įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu.

2. puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį.

"Žmogaus elgesys gamtoje – jo sielos veidrodis"V. Bergas

Bendrija yra padalinta į 3 masyvus. Žemiau pateiktos nuorodos į masyvus:

1. 1 masyvas

2. 2 masyvas

3. 3 masyvas

Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .