Apie mus

Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę ir yra aukščiausias Bendrijos organas.

Bendrijos veiklai vadovauja Bendrijos valdymo organas – Bendrijos valdyba kartu su Bendrijos valdybos pirmininku, kurie priima sprendimus, Bendrijos įstatuose nurodytos kompetencijos ribose, visais klausimais, susijusiais su kasdienine organizacine Bendrijos ūkine ir socialine veikla (Su Bendrijos įstatais galite susipažinti čia).

Bendrija yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjų sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. Bendrijos teritorija suskirstyta į 3 masyvus.

Bendrija veikia Terešiškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. savivaldybės teritorijoje, kurioje yra įsikūrę virš 200 SB "Galinė" sodininkų.

Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.

Mėgėjų sodininkystė – veikla, kurios tikslas – sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.

Bendrijoje galioja griežtos Vidaus tvarkos taisyklės (su taisyklėmis susipažinti galite čia)
Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .